Termeni si conditii

Termeni şi condiţii generale pentru servicii

§ 1 – Introducere
1.  Twindale Enterprises Limited, 22 Kalipsous Street, 3rd Floor, Flat/Office 6, 2014 Nicosia din Cipru (denumită în cele ce urmează “Twindale”) oferă printre altele produse pentru telefoane mobile şi alte aparate mobile terminale, ca de exemplu Streaming şi Download Videos. Produsele pe care le oferă Twindale vor fi denumite pe scurt în cele ce urmează “Produsele Twindale”. Achiziţionarea tuturor Produselor Twindale se realizează exclusiv în baza acestor Termeni şi condiţii generale (“AGB”).
2.  Produsele Twindale pot fi utilizate de toţi clienţii care au în posesie un telefon mobil ce corespunde din punct de vedere tehnic cerinţelor produsului dorit, dacă sunt clienţii unui furnizor de servicii de reţea şi service de telefonie mobilă, prin intermediul căruia Produsele Twindale să poată fi utilizate conform indicaţiilor Twindale şi care au împlinit vârsta minimă de 18 ani necesară pentru produsele Twindale.

 

§ 2 – Îndeplinirea contractului
1.   Dacă clientul solicită prin SMS la numărul (prescurtat) comunicat de către Twindale sau – în cazul unor metode alternative de plată – prin alte mijloace un anume Produs Twindale, atunci această solicitare are valabilitatea unei solicitări de încheiere a unui contract între Twindale şi client pentru luarea în posesie a Produsului Twindale respectiv la preţul valabil respectiv.
2.  Twindale poate accepta această ofertă fie prin transmiterea, respectiv punerea la dispoziţie a produsului solicitat, fie – dacă este necesară o înregistrare pentru produsul respectiv – printr-o confirmare de înregistrare prin SMS. Twindale poate refuza preluarea acesteia fără a oferi o explicaţie în acest sens, după propriile considerente.

 

§ 3 – Obligaţia de prestare a Twindale
1.  Twindale îşi rezervă dreptul de a modifica, de a înceta, a completa şi/sau a dezvolta în orice moment total sau parţial Produsele Twindale.
2.   Dacă nu rezultă altfel din oferta de produs respectivă din partea Twindale sau din cadrul Cap. 8 , atunci obligaţia de prestare ce revine Twindale este reprezentată exclusiv de punerea la dispoziţie şi – dacă Produsul Twindale este creat şi adecvat pentru aceasta – de trimiterea Produsului Twindale comandat către client.
3.  Dacă Twindale oferă conţinuturi către terţi (vezi Cap. 8), atunci obligaţia Twindale constă în transmiterea Content-ului respectiv după recepţia acestuia de către client conform produsului Twindale respectiv.
4) Atâta timp cât un Produs Twindale nu este prezentat în mod expres ca fiind gratuit, vor interveni costuri pentru client în momentul accesării unui Produs Twindale.

 

§ 4 – Abonamentele de la Twindale
Pentru Abonamentele oferite de Twindale sunt valabile, pe lângă regulile de la Cap. 3 şi reglementările prezentate în cele ce urmează:
1. Orice abonament poate fi utilizat de către clienţii furnizorilor de servicii de reţea şi service de telefonie mobilă menţionaţi în mod expres în acest sens. Fiecare abonament cuprinde exclusiv tipul de Content prezentat în cadrul descrierii abonamentului.
2.  Utilizatorul este de acord cu o ofertă prin care se obligă să încheie un contract odată cu solicitarea unui serviciu prestat de Twindale. Twindale acceptă această ofertă fie prin (i) trimiterea serviciului comandat, fie (ii) prin trimiterea unui link de unde să se poată descărca prin WAP serviciul comandat, fie (iii) prin deschiderea accesului la serviciu pentru utilizator.
3.  În cazul descărcării individuale a serviciilor, raportul contractual îşi păstrează valabilitatea până la procurarea totală a serviciilor ce fac obiectul contractului.
4.  Contractul referitor la abonament se va desfăşura în principiu pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta poate fi reziliat de către utilizator şi de către Twindale în zi lucrătoare cu efect imediat. Nu se va realiza o restituire a unor plăţi efectuate deja pentru o perioadă de timp a abonamentului care a început deja. Utilizatorul face uz de un eventual credit reprezentând perioada dintre data rezilierii şi finalul perioadei de decontare abia începute.
5. Rezilierea unui abonament la finalul perioadei de abonament este posibilă în orice moment fără necesitatea de respectare a unei perioade de preaviz în acest sens. Rezilierea se poate face:
o prin butonul ‚Cancel’ de pe telefonul mobil (la Membership Manager)
o prin e-mail către [email protected]
o printr-un apel telefonic la numărul de Hotline : +40318262751 (tarif local)
o prin scrisoare către Twindale Enterprises Limited, 22 Kalipsous Street, 3rd Floor, Flat/Office 6 2014 Nicosia în Cipru
6. Pentru a putea oferi clienţilor pe mai departe abonamentul dorit şi în cazul unor costuri mai ridicate, de exemplu pentru producţie sau transfer, Twindale îşi rezervă dreptul de a modifica elemente de conţinut sau preţuri. În cazuri izolate se poate ajunge la încetarea abonamentului. În legătură cu astfel de cazuri clientul va fi informat de către Twindale. Dacă clientul nu mai doreşte să continue abonamentul în condiţiile unor costuri mai ridicate, atunci el poate să îl rezilieze.
7. În cazul încheierii de abonamente prin posibilităţile de plată alternative oferite de Twindale ca de exemplu plata cu card de credit, sunt valabile condiţiile indicate prin procedura de comandă care se descrie în cazul unei astfel de modalităţi de plată pe pagina de internet menţionată la Cap. 3. Prin utilizarea unei astfel de modalităţi de plată alternative clientul recunoaşte condiţiile suplimentare comunicate în acest sens, ca fiind obligatorii.

 

§ 5 – Servicii prestate de terţi
1. Pe lângă Produse specifice Twindale, firma Twindale intermediază şi servicii ale terţilor. Dacă un client apelează la un astfel de serviciu atunci intervine un contract exclusiv între client şi terţ. Dacă acest fapt este necesar în cadrul serviciului intermediat de către Twindale şi prestat de către un terţ, prestarea serviciului poate sta sub premisa de a-şi da acordul pentru transmiterea numărul său de telefon mobil către acest terţ. Într-un astfel de caz clientul va fi informat în mod corespunzător.
2. Pentru serviciile de intermediere prestate de către Twindale în acest context sunt valabile reglementările din cadrul prezentelor AGB.

 

§ 6 – Drepturi şi obligaţii ale clientului
1.  Pentru utilizarea anumitor Produsele Twindale este necesară o înregistrare a clientului în cadrul Twindale. Dacă Produsul Twindale respectiv se decontează prin factura de telefonie mobilă a clientului, atunci înregistrarea se face prin transmiterea prin SMS a codului de comandă corespunzător pentru produsul Twindale dorit pe numărul prescurtat comunicat de către Twindale pentru reţeaua de telefonie mobilă utilizată de către client.
2. Dacă Twindale colectează date ale clientului în momentul încheierii contractului, atunci clientul are obligaţia de a furniza date conforme cu realitatea. Modificările viitoare în legătură cu aceste date trebuie comunicate fără o cerere prealabilă şi neîntârziat către Twindale.
3. Pentru majoritatea Produselor Twindale este suficient dacă este cunoscut numărul de telefon al clientului Twindale. Dacă pentru un anumit Produs Twindale sunt necesare date şi informaţii adiţionale ale clientului, atunci acest produs se poate acccesa doar după ce clientul Twindale a comunicat aceste date.
4. Dacă i se comunică o parolă clientului în contextul utilizării Produselor Twindale, clientul este obligat să păstreze secretă această parolă şi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei/ protecţiei parolei. Nu se permite o transmitere către terţi a parolei.
5. Toate produsele oferite de către Twindale sunt protejate de dreptul de copyright, dreptul legat de marcă şi alte drepturi comerciale de protecţie. Clientul este astfel îndreptăţit să folosească Produsele Twindale exclusiv pentru scopuri private în cadrul unei utilizări conforme cu condiţiile stabilite. Clientului îi este interzis să transfere Produsele Twindale către terţi. O utilizare avansată este permisă doar în contextul aprobat în mod expres de către Twindale sau de către companiile partenere respective.
6. În cazul unei încălcări din partea clientului a prezentelor AGB,  clientul se obligă să compenseze toate daunele provocate companiei Twindale prin această încălcare. Clientul se obligă să elibereze Twindale de toate pretenţiile terţilor cauzate prin comportamentul său şi să compensenze toate daunele apărute în urma acestor situaţii.
7. Clientul preia toate taxele aplicabile pentru furnizorul său de servicii de reţea şi service de telefonie mobilă pentru accesarea de Produse Twindale şi pentru transmiterea lor (în special pentru produse care sunt descărcate printr-o conexiune WAP de către client).

§ 6a – Protecţia tinerilor
Produsele Twindale care nu sunt adecvate minorilor sunt protejate printr-un sistem de protecţie a vârstei (AVS) care garantează faptul că doar adulţii au acces la Produsele Twindale respective. Nu este permisă utilizarea Produselor Twindale respective de către minori. O astfel de evitare a AVS din partea unui client precum şi oferirea posibilităţii de accesare pentru minori a Produselor Twindale protejate prin AVS este nepermisă. În cazul unui astfel de comportament a clientului, acesta se obligă să compenseze toate daunele intervenite pentru Twindale într-un astfel de context. În afară de aceasta Twindale este îndreptăţită într-un astfel de caz să blocheze pe viitor accesul clientului la Produsele Twindale.

 

§ 7 – Protecţia clienţilor în cadrul Twindale
1. Dacă clientul aduce conţinuturi proprii în cadrul unui Produs Twindale care ar trebui să fie accesibil şi terţilor, ca de exemplu în legătură cu un Chat prin SMS, clientul garantează pentru Twindale dreptul de a prezenta aceste conţinuturi într-un Produs Twindale sub o formă corespunzătoare, de a le publica şi de a le răspândi. Twindale este îndreptăţit să transmită aceste conţinuturi către terţi în cadrul prestării serviciilor sale.
2. Clientul este în continuare obligat să nu transmită în cadrul Produselor Twindale conţinuturi ilegale în special aparţinând următoarelor tipuri:
– conţinuturi ce glorifică violenţa
– conţinuturi sexiste respectiv pornografice
– conţinuturi naziste
– conţinuturi ce pot pune în pericol tinerii. Sunt interzise în special toate conţinuturile care lezează drepturile terţilor. Orice tip de spamming îi este interzis clientului. Clientul se obligă pe mai departe să nu transmită date care sunt constituite pentru a cauza daune pentru Twindale sau terţi (de exemplu Troieni, dialeri, virusi).
3. Dacă ajunge la cunoştinţa Twindale informaţia conform căreia clientul transmite conţinuturi interzise conform prezentelor reglementări, atunci Twindale precum şi un eventual terţ împuternicit în acest sens de către Twindale trebuie să asigure ştergerea imediată, respectiv limitarea acestor conţinuturi şi să ia măsuri pentru a împiedica transmiterea mai departe a conţinuturilor. Într-un astfel de caz Twindale are dreptul să rezilieze fără niciun termen de preaviz toate contractele încheiate cu clientul. La solicitarea unei autorităţi de cercetare penală în cadrul unei proceduri de investigaţii împotriva unui client, Twindale va comunica în contextul legii către autoritatea responsabilă numărul de telefon mobil al clietului.
4. Twindale colectează şi prelucrează date personale ale clientului doar în contextul necesar îndeplinirii şi derulării contractului încheiat cu clientul. Astfel este necesar pentru majoritatea Produselor Twindale să se salveze numărul de telefon mobil al clientului pentru a se putea pune produsul respectiv la dispoziţia clientului. Pentru utilizarea unor Produse este necesară oferirea şi salvarea de date suplimentare.
5. În cazul unora dintre Produsele Twindale este necesar ca terţi să transmită nemijlocit conţinuturi şi servicii sau ca clientul direct să aibă acces la conţinuturi oferite de către terţi. Pentru a face posibil acest fapt Twindale va comunica numărul de telefon mobil al clientului către anumiţi terţi.
6. În afară de scopul transmiterii de Produse Twindale datele personale ale clientului nu vor fi comunicate, atâta timp cât clientul nu a fost informat în acest sens şi nu şi-a exprimat acordul expres pentru acest lucru. Prin accesarea de Produse Twindale, Clientul îşi exprimă interesul pentru a obţine şi informaţii şi în legătură cu alte Produse Twindale. Clientul are posibilitatea de a-şi retrage oricând acceptul pentru primirea de informaţii referitoare la Produsele Twindale.
7. Twindale  atrage atenţia clienţilor săi în legătură cu faptul că transmiterea de date personale (de exemplu nume, număr de telefon mobil) către alţi clienţi Twindale în cadrul Produselor Twindale (de exemplu Chat prin SMS) nu este permis conform legislaţiei de protecţie a datelor cu caracter personal.

 

§ 8 – Content-urile clientului în cadrul Produselor Twindale
1. Se atrage atenţia în mod expres asupra faptului că un Content transmis de către clienţi în cadrul Produselor Twindale prevăzute în acest sens nu se va considera a fi un Content al Twindale. Clientul care face transmiterea lasă în sarcina Twindale decizia arbitrară când, cum şi în ce context va oferi accesul pentru alţi clienţi la Content, respectiv când, cum şi în ce context li-l va transmite. Dacă Twindale face trimitere sau oferă un link de pe website-ul său sau în alte poziţii din cadrul Produselor sale către conţinuturi străine, prezentele principii continuă să fie aplicabile în mod corespunzător.
2. Twindale are dreptul să modifice produse care cuprind conţinuturi ale terţilor, în orice moment, fără preaviz, în totalitate sau parţial.

 

§ 9 – Achitarea Produselor Twindale
1. Plata prin telefon mobil. Dacă clientul a încheiat cu furnizorul său de servicii de reţea şi service de telefonie mobilă un contract de durată atunci obligaţiile de plată din accesarea Produselor Twindale se vor deconta prin factura de telefonie mobilă. În cazul clienţilor cu credit, cu aşa-numitul “Pre-Paid”, obligaţiile de plată devenite scadente pentru client din accesarea Produselor Twindale se vor retrage la fel direct din creditul cartelei Pre-Paid. Acelaşi lucru este valabil şi pentru proceduri de plată cerute de către terţi (de exemplu furnizori de servicii de telefonie mobilă).
2. Posibilităţi de plată alternative. În cazul plăţii prin intermediul metodelor de plată alternative, reţinerea sumelor de plată se de către partenerul corespunzător, ca de exemplu compania care furnizează servicii precum cărţi de credit.

 

§ 10 – Garanţie pentru Produsele Twindale
1. Twindale îşi dă silinţa pentru asigurarea unui standard înalt de calitate. Dacă totuşi un Produs Twindale se dovedeşte eronat o singură dată, atunci drepturile de acordare a garanţiei conform legii i se cuvin clientului. Dacă un Produs Twindale se dovedeşte a fi defectuos, atunci clientul trebuie să informeze Twindale fără întârziere prin comunicarea numărului său de telefon, a datei comenzii pentru produsul în cauză precum şi în legătură cu data respectivă a livrării. Acest lucru se poate desfăşura prin mijloacele enumerate la Cap. 4 Punct 5).
2. Twindale se străduieşte să ofere cele mai noi şi funcţionale produse posibile. Pentru a putea face acest lucru posibil sunt necesare verificări regulate şi lucrări de întreţinere care ar putea afecta posibilitatea de accesare a unora sau a tuturor Produselor Twindale. În cazul transmiterii de conţinuturi şi servicii din partea terţilor se poate ajunge la dificultăţi temporare de transmitere. Twindale lucrează în permanenţă în interesul clientului pentru ca perioadele de pauză să fie cât mai scurte. Clientul aprobă apariţia unor posibile prejudicii ce pot deriva din astfel de situaţii fără a ridica pretenţii de compensaţie din partea Twindale.

 

§ 11 – Asumarea responsabilităţii
1. Twindale îşi asumă responsabilitatea în mod nelimitat în cazul încălcării legii din cauza unor rele intenţii, acte de neglijenţă crasă sau în cazul afectării vieţii, a corpului sau a sănătăţii unei persoane. În plus Twindale îşi asumă responsabilitatea doar în cazul unei afectări neglijente a desfăşurării contractului, a obligaţiei principale a Twindale, a angajaţilor săi, a reprezentanţilor şi executanţilor săi. În acest caz obligarea de compensare a prejudiciilor de către Twindale se limitează doar la daunele directe şi previzibile. Compensarea daunelor indirecte şi a prejudiciilor ulterioare netipice nu se va realiza.
2. Twindale nu acţionează propria reţea de telefonie mobilă. Din aceste motive sunt necesare servicii ale terţilor pentru utilizarea Produselor Twindale (de exemplu furnizorul de servicii de reţea şi service de telefonie mobilă a clientului). Dacă apar dificultăţi tehnice la aceşti terţi, se poate ajunge la încetări de transmitere sau la o oprirea temporară a Produselor Twindale sau a unor părţi din acestea. În acest sens Twindale nu are nicio influenţă. Twindale atrage atenţia în mod expres că nu poate garanta primirea SMS-urilor de către client şi nici primirea produsului din punct de vedere tehnic.
3. Twindale nu îşi asumă responsabilitatea dacă Content-ul transmis de către client în cadrul produselor prevăzute în acest sens conţine date dăunătoare. (de exemplu viruşi).

 

§ 12 -Reziliere
1) Clientul poate rezilia contractul după cum urmează:
•    prin butonul ‚Cancel’ de pe telefonul mobil (la Membership Manager)
•    prin e-mail la [email protected]
•    prin apel telefonic la numărul de Hotline : +40318262751 (tarif local)
•    prin scrisoare la Twindale Enterprises Limited, 22 Kalipsous Street, 3rd Floor, Flat/Office 6, 2014 Nicosia în Cipru
2) În cazul rezilieri trebui menţionat în orice caz numărul telefonului mobil pentru că nu putem atribui altfel rezilierea la abonamentul corespunzător.
3) Contractul încheiat între Twindale şi client poate fi reziliat de către ambele părţi contractante în orice moment fără oferirea de motive conform Punctului 1.
4) O reziliere pe durată nedeterminată din partea Twindale este posibilă dacă clientul nu utilizează corespunzător Produse Twindale încălcând obligaţiile contractuale cele mai importante în contextul utilizării acestora.
5) Rezilierea unui abonament este posibilă la încheierea perioadei de abonament în orice moment, fără a se respecta în acest caz un termen de preaviz pentru reziliere.

 

§ 13 – Legislaţia aplicabilă / Juristdicţia
Raporturile contractuale între client şi Twindale se stabilesc în conformitate cu legislaţia cipriotă.
Copyright © 2017 Twindale Enterprises Ltd